Politika jakosti

Politika jakosti

Certificate of TUV SUD Management Service GmbHFresenius Kabi s.r.o. uznává, že kategorie kvalita, zdraví a bezpečnost ( a environmentální managemet) jsou nedílnou součástí jeho řídících funkcí. Tyto kategorie jsou ve společnosti považovány za prioritní odpovědnosti, které jsou klíčem ke správnému způsobu podnikání vyžadujícímu přijímání náležitých jakostních standardů.

Politika jakosti společnosti je výzvou k trvalému zlepšování činností v oblasti řízení jakosti a obchodování bude vedeno při respektování následujících principů:

 • Respektování všech relevantních zákonů a předpisů
 • Naše výrobky a služby jsou zaměřeny na kriticky a chronicky nemocné pacienty v nemocnicích i mimo ně
 • Udržování systému řízení jakosti, který zajišťuje náležitou jakost výrobků a služeb s ohledem na bezpečnost a účinnost, naplňuje národní a vnitřní právní požadavky a splňuje očekávání našich zákazníků
 • Usilování o tvorbu harmonizovaných standardů a procesů, aby bylo možné zaručit nejvyšší standardy jakosti
 • Získání nákladového prvenství

Environmentální politika

CERTIFIKÁT systému environmentálního managementuFresenius Kabi s.r.o. uznává, že kategorie kvalita, zdraví a bezpečnost ( a environmentální managemet) jsou nedílnou součástí jeho řídících funkcí. Tyto kategorie jsou ve společnosti považovány za prioritní odpovědnosti, které jsou klíčem ke správnému způsobu podnikání vyžadujícímu přijímání náležitých jakostních standardů.

 • trvalým dodržováním všech platných právních a jiných požadavků pro ochranu životního prostředí,
 • pečováním o životní prostředí při realizaci produktu a ostatních činnostech organizace, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržo-vání ochrany životního prostředí,
 • snižováním negativních vlivů produktů na životní prostředí,
 • se vší vážností zabýváním se připomínkami zaměstnanců a veřejnosti týka-jící se vlivu poskytovaných produktů na životní prostředí,
 • neustálým vzděláváním a motivováním zaměstnanců zvyšovat a prohlu-bovat jejich znalost a péči o životní prostředí,
 • poskytováním veřejnosti, obchodním partnerům a jiným zájemcům zásady environmentální politiky a informací o jejich naplňování,
 • předáváním objednateli dílo s vypořádáním všech odpadů vzniklých při realizaci produktu ve smyslu platné legislativy,
 • aktivním zapojováním svých obchodních partnerů do procesu ochrany životního prostředí a vyžadování od nich, v případě jejich dodávek pro Fresenius Kabi s.r.o., plnění všech platných právních a jiných požadavků stanovených pro ochranu životního prostředí.