O nás

Profil

Fresenius Kabi je společnost s vedoucím postavením v oblasti infuzní terapie a klinické výživy v Evropě a řadě zemí Latinské Ameriky a Asie. Ve skupině i.v. generických léků se řadí mezi nejvýznamnější dodavatele na farmaceutickém trhu ve Spojených státech amerických.

Společnost se dlouhodobě orientuje na léčbu kriticky a chronicky nemocných pacientů v nemocnicích i mimo ně.


Fresenius Kabi má celosvětově více než 30 000 zaměstnanců, síť 55 prodejních organizací a více než 60 výrobních závodů. V roce 2015 byl obrat společnosti přes 5,9 mld. EURO a EBIT 1 189 mil. EURO.

Společnost Fresenius-Kabi je dceřinnou společností skupiny Fresenius.

Důležité informace v číslech:
v mil. EURO 2016 2015 Změna
Obrat 6,007 5,950 1 %
EBITDA 1,479 1,446 2 %
EBIT 1,224 1,189 3 %
Hospodářský výsledek 716 669 7 %
Počet zaměstnanců 34,917 33,195 5 %

Komplexní produktové portfolio
Výrobkové portfolio společnosti Fresenius Kabi obsahuje léčiva, konkrétně výrobky infuzní terapie a klinické výživy a současně nabízí příslušný zdravotnický materiál k jejich aplikaci. Tímto vysoce kvalitním a komplexním portfoliem je zajištěno pokrytí veškerých potřeb v oblasti infuzní terapie a klinické výživy z jednoho zdroje.


Infuzní terapie
Jádrem našich výrobkových řad jsou infuzní roztoky pro tekutinovou náhradu, objemovou náhradu, léky pro intravenózní podání včetně zdravotnických prostředků pro jejich aplikaci, systémy pump a infuzní dávkovače.

Klinická výživa
Fresenius Kabi je jedinou nadnárodní společností poskytující jak infuzní roztoky pro parenterální výživu (výživa do žíly), tak dále pak výrobky enterální výživy (prostřednictvím gastrointestinálního traktu) a příslušný zdravotnický materiál pro jejich aplikaci. Výrobky klinické výživy jsou potřebné při pobytu v nemocnici i v domácí péči..


Parenterální výživa obchází gastrointestinální trakt

Parenterální výživa je podávaná intravenózně a enterální výživa je podávaná sondou přímo do gastrointestinálního traktu nebo formou popíjení.


Enterální výživa používá gastrointestinální trakt

Obě formy podávání výživy (parenterální a enterální) pomáhají pacientům, kteří nemohou přijímat potravu vůbec nebo přijímají v nedostatečném množství. Jedná se především o pacienty na jednotkách intenzivní péče nebo chronicky nemocné pacienty ohrožené malnutricí nebo v malnutrici.